Podporte nás 2% • Nenechajte prepadnúť svoje 2% (3%), ale rozhodnite sami, na čo budú použité. Zamestnávateľa môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré je potrebné na poukázanie 2% (3%) , len do 15.2. Následne treba poslať Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie na daňový úrad prislúchajúci vášmu trvalému bydlisku najneskôr do 30.04.
  Bližšie informácie nájdete tu

 • Tlačivá na poukázanie 2% z dane  Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016


  Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov


  Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


  Vvhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby • Údaje o prijímateľovi (ktoré uvádzate v tlačivách):

 • Obchodné meno alebo názov: Chotáre Žitavy
  Obec: Lúčnica nad Žitavou
  PSČ: 951 88
  Ulica: Martinová
  Číslo: 27
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

  Identifikačné číslo prijímateľa:
  (IČO): 42337712
  (DIČ) : 2023990353
  č.účtu : 5051408228/0900
  IBAN: SK73 0900 0000 0050 5140 8228

  Akcie v Obci
  Lúčnica nad Žitavou

  Plants: image 1 0f 1 thumb