Podporili násPoďakovanie patrí všetkým našim partnerom a sponzorom, ktorí nás podporovali (podporujú) a spolupodieľali sa na našich aktivitách.
ĎAKUJEME


  • RNDr.Ivan Michna (Vajka nad Žitavou)


  • Alla Pub (Vajka nad Žitavou)
  • Akcie v Obci
    Lúčnica nad Žitavou

    Plants: image 1 0f 1 thumb