Tlačivá na poukázanie 2% z dane2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 • ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia PDF) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

 • FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

 • PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb

 • Akcie v Obci
  Lúčnica nad Žitavou

  Plants: image 1 0f 1 thumb