FotogalériaVyčistime si chotár


Občianske združenie Chotáre Žitavy zorganizovalo dňa 5. apríla 2014 svoju prvú verejno - prospešnú komunitnú aktivitu pod názvom - "VYČISTIME SI CHOTÁR". Zmyslom podujatia bolo vyčistiť prostredníctvom zberu a separácie komunálneho odpadu verejné priestory tak v časti Vajka, ako aj na Martinovej. Chceme sa týmto poďakovať všetkým zúčastneným členom spolupracujúcich združení, občanom, ktorým nie je ľahostajné prostredie kde žijeme. Spolu sa nás zišlo 44, aby sme nazbierali 35 vriec netriedeného odpadu. Osobitná vďaka patrí sponzorom: Kováč a syn,Zuzana Kosibová, Peter Macák, Ivan Michna,kolektív predajne COOP Jednota, Alene Maďarovej Alla Pub. Tešíme sa na ďalšie spoločné enviromentálne podujatie.


Plants: image 1 0f 39 thumb Plants: image 2 0f 39 thumb Plants: image 3 0f 39 thumb Plants: image 4 0f 39 thumb Plants: image 5 0f 39 thumb Plants: image 6 0f 39 thumb Plants: image 7 0f 39 thumb Plants: image 8 0f 39 thumb Plants: image 9 0f 39 thumb Plants: image 10 0f 39 thumb Plants: image 11 0f 39 thumb Plants: image 12 0f 39 thumb Plants: image 13 0f 39 thumb Plants: image 14 0f 39 thumb Plants: image 15 0f 39 thumb Plants: image 16 0f 39 thumb Plants: image 17 0f 39 thumb Plants: image 18 0f 39 thumb Plants: image 19 0f 39 thumb Plants: image 20 0f 39 thumb Plants: image 21 0f 39 thumb Plants: image 22 0f 39 thumb Plants: image 23 0f 39 thumb Plants: image 24 0f 39 thumb Plants: image 25 0f 39 thumb Plants: image 26 0f 39 thumb Plants: image 27 0f 39 thumb Plants: image 28 0f 39 thumb Plants: image 29 0f 39 thumb Plants: image 30 0f 39 thumb Plants: image 31 0f 39 thumb Plants: image 32 0f 39 thumb Plants: image 33 0f 39 thumb Plants: image 34 0f 39 thumb Plants: image 35 0f 39 thumb Plants: image 36 0f 39 thumb Plants: image 37 0f 39 thumb Plants: image 38 0f 39 thumb Plants: image 39 0f 39 thumb

Akcie v Obci
Lúčnica nad Žitavou