FotogalériaBrigáda – oprava lavičiek zo Studničky


OZ Chotáre Žitavy prihlásilo v marci 2015 do grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie projekt s názvom „Tretia šanca pre Lavičky z Prezidentskej záhrady“ – účelom bola kompletná oprava lavičiek v areáli Studničky na Vajke. Náš projekt hodnotiacu komisiu zaujal natoľko, že nám schválila na opravu lavičiek finančnú podporu vo výške 700,- €. Zo 14 podporených projektov boli mimo lokalitu mesta Nitra úspešné len 2. Po zabezpečení potrebného materiálu sa v sobotu 1.8.2015 za Obecným úradom uskutočnila prvá brigáda, ktorej sa zúčastnili aj naši kolegovia z OZ Naša Lúčnica a viacerí občania obce. Vďaka Vám sa v tento deň podarilo odstrániť z lavičiek staré drevo, natrieť všetky dielce nového dreveného obloženia a odstrániť starý náter z oceľových konštrukcií niekoľkých lavičiek. Práce však zostáva stále veľa, takže Vás pozývame aj na ďalšiu brigádu 15.8.2015, ktorá bude zameraná najmä na očistenie všetkých konštrukcií od starých náterov a ich nový náter. Naše poďakovanie patrí Vám všetkým za účasť na brigáde a samozrejme sponzorom, ktorí náš zveľadenie našej obce materiálne aj finančne podporili: BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., Ivánka pri Nitre (finančná podpora prostredníctvom Nitrianskej komunitnej nadácie), CHEMOLAK, a.s., Smolenice (farby), SMART, s.r.o., Trnava (spojovací materiál), ROZMARING, s.r.o., Šamorín (brúsne a drôtené kotúče), Ľuboš Kováč – predaj reziva Vráble, adways – výroba reklamy, OZ Naša Lúčnica, Obec Lúčnica nad Žitavou.

Plants: image 1 0f 45 thumb Plants: image 2 0f 45 thumb Plants: image 3 0f 45 thumb Plants: image 4 0f 45 thumb Plants: image 5 0f 45 thumb Plants: image 6 0f 45 thumb Plants: image 7 0f 45 thumb Plants: image 8 0f 45 thumb Plants: image 9 0f 45 thumb Plants: image 10 0f 45 thumb Plants: image 11 0f 45 thumb Plants: image 12 0f 45 thumb Plants: image 13 0f 45 thumb Plants: image 14 0f 45 thumb Plants: image 15 0f 45 thumb Plants: image 16 0f 45 thumb Plants: image 17 0f 45 thumb Plants: image 18 0f 45 thumb Plants: image 19 0f 45 thumb Plants: image 20 0f 45 thumb Plants: image 21 0f 45 thumb Plants: image 22 0f 45 thumb Plants: image 23 0f 45 thumb Plants: image 24 0f 45 thumb Plants: image 25 0f 45 thumb Plants: image 26 0f 45 thumb Plants: image 27 0f 45 thumb Plants: image 28 0f 45 thumb Plants: image 29 0f 45 thumb Plants: image 30 0f 45 thumb Plants: image 31 0f 45 thumb Plants: image 32 0f 45 thumb Plants: image 33 0f 45 thumb Plants: image 34 0f 45 thumb Plants: image 35 0f 45 thumb Plants: image 36 0f 45 thumb Plants: image 37 0f 45 thumb Plants: image 38 0f 45 thumb Plants: image 39 0f 45 thumb Plants: image 40 0f 45 thumb Plants: image 41 0f 45 thumb Plants: image 42 0f 45 thumb Plants: image 43 0f 45 thumb Plants: image 44 0f 45 thumb Plants: image 45 0f 45 thumb

Akcie v Obci
Lúčnica nad Žitavou